Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «SCALE» με Κ.Α.63/2131, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λεκτ. Φ. Τσόπελα και «AEROMET» με Κ.Α 63/2175, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λεκτ. Φ. Τσόπελα και μη Ιδρυματική Υπεύθυνη την Ομ. Καθ. Μ. Όξενκιουν Πετροπούλου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27-02-2019