Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 64/012200) και Ε.Υ τον Καθ Ι. Πασπαλιάρη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26-02-2019