Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ‘’ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2232 και Ε.Υ τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας ΕΜΠ Καθ. Μ. Κάβουρα, το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΙΚΥ».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10-01-2019