Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ (ΕΠΕΘΣ)-EUROFUSION», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 63/2243 και Ε.Υ τον Επ. Καθ. Ι. Κομίνη, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτου»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 03-12-2018