ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπενθυμίζεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι καθημερινά 12:30 – 14:30.

 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, παρακαλούνται θερμά τα μέλη του Ιδρύματος να προσέρχονται μόνο εντός του διαστήματος αυτού.