Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ανακοινώνει ότι την περίοδο μειωμένης λειτουργίας του Ιδρύματος, δηλαδή από 10/08/2015 έως 21/08/2015, το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου, στο Κτίριο Διοίκησης, και ώρες 9:00 με 13:00.

 

Με εκτίμηση,

Καθ. Σ.Α. Μαυράκος

Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ

Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΜΠ