Ερευνητικά έργα – ΕΣΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδ. Έργου: 98000900
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
68139500_logo.jpg

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Κωδ. Έργου: 68139500
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛ. ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΠΙΡΑΣ
68138700_logo.jpg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Έργου: 68138700
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΟΥΚΗΣ
68138800_logo.jpg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ

Κωδ. Έργου: 68138800
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΟΥΚΗΣ
Go to Top