Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/220100, με ΕΥ τον Πρύτανη ΕΜΠ Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου