Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «MARBLE – Joint Master on Maritime Robotics in BlueEconomy» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1517, με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Α. Χασαλεύρη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREGV-BAdriatic-IonianADRION Programme 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους