Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του Έργου «HS4U – HEALTHY SHIP 4U» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2466, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON-CL5-2021-D6-01» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη