Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «NEWFEED: TURN FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS INTO SECONDARY FEEDSTUFFS VIA CIRCULAR-ECONOMY SCHEMES» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 96/0010, στο πλαίσιο του Προγράμματος «PRIMA FOUNDATION» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Λοϊζίδου