Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2346, το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΙΚΥ».