Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των έργων «Switch2save» με Κ.Α.63/2289, «Build-in-Wood» με Κ.Α 63/2290 και «Plural» με Κ.Α 63/2356, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Φούντη.