Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ E-SHOP ΤΟΥ ΕΜΠ»» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/226900, που χρηματοδοτείται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων ΕΜΠ», με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ ΚαΘ. Ι. Χατζηγεωργίου.