Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «WE HOPE: Out of War Experiences – Hope for the Future» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2317, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Creative Europe (2014-2020) Culture Sub-programme call for proposals EACEA 32/2017: Support for European cooperation projects 2018» που χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Στάμου.