Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 64011800,με Ε.Υ τον Καθ. Α. Γεωργόπουλο, που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ ΕΜΠ.