ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τα έγγραφα που αφορούν στις υποτροφίες του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί είναι η εξής:

 

Α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΚΕ

 

Εκτύπωση της αίτησης (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα) η οποία μετά τη συμπλήρωσή της θα πρέπει να αποσταλεί σκαναρισμένη στο e-mail  mikastyl@central.ntua.gr. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να συμπληρώνονται απαραιτήτως όλα τα πεδία που ζητούνται.

Μετά την επεξεργασία της αίτησης από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, η βεβαίωση θα αποστέλλεται στο e-mail του υποψήφιου, ο οποίος θα πρέπει να την καταθέσει στην γραμματεία της Σχολής του.

 

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

 

Στην επισυναπτόμενη Απόφαση Συγκλήτου αναφέρονται οι εγκεκριμένες υποτροφίες (νέες και ανανεώσεις).

Σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση,
  2. Δύο πρωτότυπα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Υποτροφίας,
  3. Πινάκιο Υποτροφίας
  4. IBAN όπου απαιτείται

 

Όλα τα έντυπα  υπάρχουν στο link https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/

ΠΡΟΣΟΧΗ Όσοι υπότροφοι δεν είναι απολύτως σίγουροι για τις ημερομηνίες που πρέπει να γράψουν στις συμβάσεις, παρακαλούνται να αφήσουν τα πεδία κενά ώστε να συμπληρωθούν από την υπηρεσία. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να τυθωθούν, να συμπληρωθούν και να κατατεθούν πρωτότυπα στις ειδικές προθήκες έξω από την ΜΟΔΥ.

 

Επικοινωνία μέσω e-mail, στο mikastyl@central.ntua.gr