ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

 

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν παρθεί παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ ενημερώνει τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων ή/και οι μετακινούμενοι, προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή δαπανών μετακινήσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορoνοϊού, μέσω των έργων:

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ο/Η μετακινούμενος/η θα πρέπει να προχωρήσει στην ακύρωση των εισιτηρίων, ξενοδοχείων, registration fees ζητώντας επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει. Η οποιαδήποτε (θετική ή αρνητική) απάντηση που θα λάβει μαζί με το σύνολο της αλληλογραφίας καθώς και η ειδοποίηση ακύρωσης του διοργανωτή, θα πρέπει να κατατεθούν στη ΜΟΔΥ συνοδευόμενα από επιστολή του/της Επιστημονικού/ής Υπεύθυνου/ης με την οποία θα αιτείται την ακύρωση της εγκεκριμένης μετακίνησης και την κάλυψη των δαπανών που κατεβλήθησαν αλλά δεν επεστράφησαν, από το έργο. Ειδικότερα στα έργα με χρηματοδότη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (63/) θα πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετα ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Project Officer με τη σύμφωνη γνώμη του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του PO η κάλυψη των δαπανών θα πραγματοποιηθεί από το “OVERHEAD” του έργου.

 

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ/Η

Ο/Η μετακινούμενος/η θα πρέπει να προχωρήσει στην ακύρωση των εισιτηρίων, ξενοδοχείων, registration fees ζητώντας επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει. Η οποιαδήποτε (θετική ή αρνητική) απάντηση που θα λάβει μαζί με το σύνολο της αλληλογραφίας, θα πρέπει να κατατεθούν στη ΜΟΔΥ συνοδευόμενα από επιστολή του/της Επιστημονικού/ής Υπεύθυνου/ης με την οποία θα αιτείται την ακύρωση της εγκεκριμένης μετακίνησης και την κάλυψη των δαπανών που κατεβλήθησαν αλλά δεν επεστράφησαν, από το έργο. Για την συγκεκριμένη κατηγορία ακυρώσεων, όταν το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κάλυψη των δαπανών θα πραγματοποιηθεί από το “OVERHEAD” του έργου.

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2022, INTERREG ΚΑΙ ΕΛΙΔΕΚ

Μετά από επικοινωνία με τις Διαχειριστικές Αρχές (οι οποίες θα απευθύνουν ερώτημα στην ΕΥΘΥ) δεν υπάρχει σχετική οδηγία για τις ακυρώσεις των μετακινήσεων και με τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεν θεωρούνται επιλέξιμες στο έργο.

Προτείνεται όμως να έχει ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: ο/η μετακινούμενος/η να προχωρήσει στην ακύρωση των εισιτηρίων, ξενοδοχείων, registration fees ζητώντας επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει ώστε σε περίπτωση που υπάρξει οδηγία διαφορετική σχετικά με την επιλεξιμότητα των ακυρώσεων των μετακινήσεων να είναι δυνατή η αποζημίωση του.