Λόγω των εκτάκτων μέτρων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, παρακαλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και λοιποί συνεργάτες να αποφεύγουν τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, η οποία δεν θα δέχεται το κοινό από 12/3/2020 και μέχρι νεοτέρας.

Οι Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ λειτουργούν κανονικά και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Τα προς κατάθεση έντυπα μπορούν να τοποθετούνται στις ειδικές προθήκες που βρίσκονται στην είσοδο της Υπηρεσίας.  Τα προς παραλαβή έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά – όταν ενδείκνυται – ή δια ζώσης κατόπιν ενδιάμεσης επικοινωνίας.

Ζητούμε την κατανόηση των Επιστημονικών Υπευθύνων και όλων των ενδιαφερομένων και διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε το καλύτερο δυνατό για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.