H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους για τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στη διαχείριση των έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β (άρθρο 20-27) του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020) :

Ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος  «αναμορφώνεται σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ., εφόσον οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

Συνεπώς, για τα ήδη εγκεκριμένα έργα είναι απαραίτητη η υποβολή ενός ετήσιου προϋπολογισμού στην έναρξη του έτους ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της έτους. Για τα νέα έργα ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό συνοδευόμενο από το Αίτημα Ανάληψης Εκτέλεσης Έργου.

Συνεπώς, για όσα έργα έχει υποβληθεί ετήσιος προϋπολογισμός για το 2020 δε χρειάζεται να υποβληθεί τροποποίηση καθώς αυτή θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών.

Παραμένει η υποχρέωση τροποποίησης του συνολικού προϋπολογισμού σε περίπτωση που τα κονδύλια του δεν επαρκούν για τα αιτήματα των επιστημονικών υπευθύνων.

Παράδειγμα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος θέλει να κάνει αίτημα για ταξίδι ποσού 1000,00€.

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Το κονδύλι ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ στο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 2000,00€ και στον ετήσιο προϋπολογισμό ανέρχεται σε 500,00€. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να προβεί στην καταχώριση του αιτήματός του χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ετησίου προϋπολογισμού.

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Το κονδύλι ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ στον συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 800,00€ και στον ετήσιο προϋπολογισμό ανέρχεται σε 500,00€. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να προβεί σε τροποποίηση του Συνολικού Προϋπολογισμούτου έργου προτού κάνει το αίτημά του.

Η ανάληψη υποχρέωσης γίνεται σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό και αναμορφώνεται σύμφωνα με την αναμόρφωση του ετησίου προϋπολογισμού έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους αυτόματα από την Επιτροπή Ερευνών.

Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για τα αιτήματα προμηθειών με καθαρή αξία μικρότερη των 2.500,00€ δεν απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης της έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε για την επιλογή των προμηθευτών. Εφεξής, για την έγκριση των αιτημάτων αρκεί η προσκόμιση μίας προσφοράς η οποία δύναται να είναι μέσω διαδικτύου είτε πρωτότυπη είτε  μέσω e-mail. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ως κατά νόμο αρμόδιος για την σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου, θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριώσει την επιλογή του σε περίπτωση ελέγχου. Η διαδικασία για τα αιτήματα με καθαρή αξία μεγαλύτερη των 2.500,00€ παραμένει η ίδια.

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολών μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν:

1. Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας

2. Απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό

3. Ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ

Για τη  χορήγηση προκαταβολών θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση με τη διαδικασία που θα ακολουθείται.