ΥΠ.1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠΚωδ. Έργου: 68148500
Ημ. Έναρξης: 30.09.2021
Ημ. Λήξης: 30.11.2023
Ημ. Έγκρισης: 30.09.2021
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ/ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 158.700,00 €
Α.Δ.Α.: 6ΡΓΠ46ΨΖΣ4-ΚΦΥ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΔΡΟΣΟΣ ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ
Email: dgindid@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ Η ΜΟΔΙΠ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γ) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ Δ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑ
Go to Top