ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κωδ. Έργου: 65128100
Ημ. Έναρξης: 01.01.2003
Ημ. Λήξης: 31.12.2003
Ημ. Έγκρισης: 18.10.2002
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 43.000,00 €
Επ. Υπευθ.: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Περιγραφή: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Go to Top