ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Έργου: 95030000
Ημ. Έναρξης: 20.10.2023
Ημ. Λήξης: 23.04.2028
Ημ. Έγκρισης: 20.10.2023
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Χρηματοδότης: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Προϋπολογισμός: 10.938,50 €
Α.Δ.Α.: ΨΝΧΩ46ΨΖΣ4-Ι1Ι
Επ. Υπευθ.: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ
Email: fvt@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ (HIGH DYNAMIC RANGE -HDR) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π.Χ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ LED Η ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ LASER-Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ (CONTRAST) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΕΣ RGB ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ HDR ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ SI ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ HDR ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ HDR ΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ SI. Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ HDR ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΩΣ [ΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΑΠΟ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΜΒΩΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Go to Top