ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κωδ. Έργου: 62361300
Ημ. Έναρξης: 12.10.2017
Ημ. Λήξης: 31.12.2022
Ημ. Έγκρισης: 20.07.2017
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΗΧ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6ΟΚΙ46ΨΖΣ4-ΣΥΜ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΙΤΑΣ
Email: vspitas@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΩΝ,ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ,ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
Go to Top