ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΛΥΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κωδ. Έργου: 61149500
Ημ. Έναρξης: 01.07.2003
Ημ. Λήξης: 30.06.2007
Ημ. Έγκρισης: 08.12.2003
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Γ.Γ.Ε.Τ.
Προϋπολογισμός: 349.190,00 €
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
Email: andre1@central.ntua.gr
Περιγραφή: Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΜΕΣΩ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗ....
Go to Top