ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κωδ. Έργου: 62216000
Ημ. Έναρξης: 13.09.2006
Ημ. Λήξης: 12.09.2011
Ημ. Έγκρισης: 20.10.2006
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός: 119.000,00 €
Επ. Υπευθ.: ΜΑΡΙΑ ΜΙΜΙΚΟΥ-ΚΟΛΛΑ
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π.Χ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ...
Go to Top