ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠ ΑΚ. ΕΤΩΝ 2022-2023 & 2023-2024Κωδ. Έργου: 68162800
Ημ. Έναρξης: 01.01.2023
Ημ. Λήξης: 31.10.2024
Ημ. Έγκρισης: 21.12.2022
Σχολή: ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 568.354,00 €
Α.Δ.Α.: 64ΒΡ46ΨΖΣ4-8Τ1
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Email: gpanta@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Go to Top