ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ: ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΩΝ

Κωδ. Έργου: 62421700
Ημ. Έναρξης: 22.12.2023
Ημ. Λήξης: 21.06.2024
Ημ. Έγκρισης: 15.12.2023
Σχολή: ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΤΑΛ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Α.Δ.Α.: 9ΥΥΕ46ΨΖΣ4-ΓΘ9
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ
Email: papasiop@metal.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ-ΕΝ 14405 ΚΑΙ ΕΛΟΤ-ΕΝ 15863, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Go to Top