ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

Κωδ. Έργου: 62424200
Ημ. Έναρξης: 01.03.2024
Ημ. Λήξης: 28.02.2029
Ημ. Έγκρισης: 28.02.2024
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 9ΡΨ646ΨΖΣ4-12Φ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ
Email: koronaki@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΟΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΠΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Go to Top