ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ-ΚΟΣΤΟΥΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Κωδ. Έργου: 62343200
Ημ. Έναρξης: 17.03.2016
Ημ. Λήξης: 31.03.2017
Ημ. Έγκρισης: 07.03.2016
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΥΠΗΡ&ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 49.400,00 €
Α.Δ.Α.: 6Χ7Ξ46ΨΖΣ4-Ν71
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Email: arvis@mail.ntua.gr
Περιγραφή: Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠ
Go to Top