ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. Κ.Λ.Π. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδ. Έργου: 65098200
Ημ. Έναρξης: 01.01.2000
Ημ. Λήξης: 31.12.2000
Ημ. Έγκρισης: 01.06.2000
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 2.934,70 €
Επ. Υπευθ.: ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΛΙΑΔΟΥ-ΚΑΛΕΥΡΑ
Email: camari@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ 65/902.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕ 2000.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 25/02/2000
Go to Top