ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΛΙΘΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΒΙΟΦΟΣ)Κωδ. Έργου: 68147200
Ημ. Έναρξης: 24.06.2021
Ημ. Λήξης: 16.12.2023
Ημ. Έγκρισης: 24.06.2021
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ/ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6ΠΙΛ46ΨΖΣ4-ΡΓΨ
Επ. Υπευθ.: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΛΙΣΗΣ
Email: kolisis@chemeng.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΦΘΟΡΑ Η ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΘΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
Go to Top