ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κωδ. Έργου: 62413300
Ημ. Έναρξης: 29.01.2024
Ημ. Λήξης: 28.01.2029
Ημ. Έγκρισης: 17.03.2023
Σχολή: ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΤΑΛ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΧΒΩ46ΨΖΣ4-4ΞΝ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Email: spapaef@metal.ntua.gr
Περιγραφή: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΠΧ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ. ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Go to Top