ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΣΥΜΠΛ. ΤΟΥ 62/1010)

Κωδ. Έργου: 62101001
Ημ. Έναρξης: 01.04.1998
Ημ. Λήξης: 30.03.2001
Ημ. Έγκρισης: 27.01.2000
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΔΕΠΑ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 6.925,90 €
Επ. Υπευθ.: ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Email: rigasf@central.ntua.gr
Περιγραφή: Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΜΠ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996-97, ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...
Go to Top