ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Κωδ. Έργου: 92702200
Ημ. Έναρξης: 13.09.2023
Ημ. Λήξης: 12.09.2025
Ημ. Έγκρισης: 14.07.2023
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Χρηματοδότης: Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΑ8Χ46ΨΖΣ4-ΘΩ9
Επ. Υπευθ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ
Email: panrov@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
Go to Top