ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LIDAR

Κωδ. Έργου: 95013000
Ημ. Έναρξης: 14.02.2020
Ημ. Λήξης: 05.07.2023
Ημ. Έγκρισης: 14.02.2020
Σχολή: ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠ.
Τομέας: ΦΥΣΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Προϋπολογισμός: 1.574,71 €
Α.Δ.Α.: 6ΔΣ346ΨΖΣ4-ΖΧΜ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Email: apdlidar@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2020 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ-ΝΕΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Go to Top