ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Κωδ. Έργου: 65098300
Ημ. Έναρξης: 01.01.2000
Ημ. Λήξης: 31.12.2000
Ημ. Έγκρισης: 25.02.2000
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 4.402,05 €
Επ. Υπευθ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Email: dhanasta@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ 65/902.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕ 2000.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 25/02/2000.
Go to Top