ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

Κωδ. Έργου: 62392100
Ημ. Έναρξης: 03.03.2021
Ημ. Λήξης: 02.03.2024
Ημ. Έγκρισης: 22.01.2021
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Χρηματοδότης: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 67.084,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΙ9Τ46ΨΖΣ4-86Τ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ
Email: dx1961@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 2-Χ ΚΑΙ 4-Χ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ 40% ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. Η
Go to Top