ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤ/ΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2003

Κωδ. Έργου: 65128608
Ημ. Έναρξης: 01.09.2002
Ημ. Λήξης: 31.12.2004
Ημ. Έγκρισης: 08.12.2003
Σχολή: ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ
Χρηματοδότης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 11.888,00 €
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
Email: ganastas@metal.ntua.gr
Περιγραφή: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤ/ΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2003
Go to Top