ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Κωδ. Έργου: 62397000
Ημ. Έναρξης: 20.10.2021
Ημ. Λήξης: 31.12.2024
Ημ. Έγκρισης: 28.07.2021
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χρηματοδότης: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Α.Δ.Α.: ΩΤΑΛ46ΨΖΣ4-ΜΙΨ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
Email: vosniak@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΘΛΙΨΗΣ, ΚΑΜΨΗΣ, ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Go to Top