ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΕΣ ) ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥ

Κωδ. Έργου: 65118300
Ημ. Έναρξης: 01.01.2001
Ημ. Λήξης: 31.12.2002
Ημ. Έγκρισης: 06.09.2002
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 7.043,30 €
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Email: hristako@orfeas.chemeng.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (ΕΝΖΥΜΩΝ) ΟΠΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΚΑΛΟΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
Go to Top