ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΜΟΝΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ 2

Κωδ. Έργου: 62416400
Ημ. Έναρξης: 07.07.2023
Ημ. Λήξης: 06.01.2025
Ημ. Έγκρισης: 30.06.2023
Σχολή: ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Χρηματοδότης: ENERGEAN HELLAS LTD ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Προϋπολογισμός: 22.134,00 €
Α.Δ.Α.: 6Δ7Τ46ΨΖΣ4-ΛΟ0
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΑΣ
Email: vakalas@mail.ntua.gr
Περιγραφή: Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΕΣΤΙΑΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΞΟΙ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: Α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Β) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, Γ) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Δ) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ: Α)ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, Β) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ Γ) ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ.
Go to Top