Α. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κωδ. Έργου: 65040500
Ημ. Έναρξης: 01.04.1995
Ημ. Λήξης: 30.06.1995
Ημ. Έγκρισης: 14.04.1995
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 35.216,44 €
Επ. Υπευθ.: ΣΟΦΙΑ ΔΙΒΑΝΗ
Email: scharal@central.ntua.gr
Go to Top