ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚωδ. Έργου: 68170000
Ημ. Έναρξης: 22.12.2023
Ημ. Λήξης: 30.09.2024
Ημ. Έγκρισης: 22.12.2023
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ/ΥΠ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός: 301.454,51 €
Α.Δ.Α.: 95ΜΞ46ΨΖΣ4-ΔΧΗ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
Email: zisis@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ /ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023 -2024, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ..29.ΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.
ΣΤΟΧΟΙ/ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.
- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 173, Ν. 4957/2022)
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ: ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 29 ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ, ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ
Go to Top