ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ / ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

Κωδ. Έργου: 65230600
Ημ. Έναρξης: 31.08.2021
Ημ. Λήξης: 13.07.2026
Ημ. Έγκρισης: 31.08.2021
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΕΛΚΕ ΕΜΠ/ΧΡΗΜ.ΔΑΝΕΙΟΔΟΤ. ΥΠΑΙΘ
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΦΖ946ΨΖΣ4-ΠΡΩ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Email: chatzi@naval.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΠΕΒΕ) ΤΟΥ ΕΜΠ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Go to Top