ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗ-ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ PVM

Κωδ. Έργου: 65101400
Ημ. Έναρξης: 01.05.2000
Ημ. Λήξης: 30.04.2002
Ημ. Έγκρισης: 01.06.2000
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΡΕΥΣΤΩΝ
Χρηματοδότης: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΕΠΙΣΕΥ
Προϋπολογισμός: 11.738,81 €
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ
Email: kgianna@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ .Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PVM
Go to Top