ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΜΠ

Κωδ. Έργου: 65236300
Ημ. Έναρξης: 24.02.2023
Ημ. Λήξης: 30.03.2024
Ημ. Έγκρισης: 24.02.2023
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΜΠ
Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6ΡΩΨ46ΨΖΣ4-Λ6Ξ
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝΔΡΟΣ
Email: michondros@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.000.00€ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ. ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΦΕΚ 2760/02.11.2022/ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΥΔΑΠΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΠΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΠΑΡΑΚΠΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
Go to Top