ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ

Κωδ. Έργου: 61516700
Ημ. Έναρξης: 07.06.2023
Ημ. Λήξης: 06.02.2026
Ημ. Έγκρισης: 01.06.2023
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: 4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ Υ.Δ., ΕΛΙΔΕΚ
Προϋπολογισμός: 28.800,00 €
Α.Δ.Α.: ΡΕΑ646ΨΖΣ4-ΒΣ0
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΣΑΒΒΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Email: savtria@gmail.com
Περιγραφή: ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΤΟΥ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 4 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ. Ι) Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥ
Go to Top