ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Κωδ. Έργου: 67116600
Ημ. Έναρξης: 31.01.2020
Ημ. Λήξης: 26.06.2020
Ημ. Έγκρισης: 31.01.2020
Σχολή: ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ
Τομέας: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2018, ΓΓΕΤ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Προϋπολογισμός: 17.232,38 €
Α.Δ.Α.: ΨΨΜΟ46ΨΖΣ4-Ψ55
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Email: thmich@metal.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΜΙΣΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ....
Go to Top