ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2019
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2018
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2017
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2016
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2015
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2014
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2013
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2012
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2011
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2010
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2009
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2008
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2007
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2006
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2005
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2004
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2003
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2002

Απολογισμοί Ερευνητικής Δραστηριότητας

Απολογισμός 1997-1998
Απολογισμός 2006-2009
Απολογισμός 1997-1998
Απολογισμός 1996
Απολογισμός 1994
Εγκρίσεις 2008
Απολογισμός 1993
Εργασίες 2008
Research Activities 1993
Απολογισμός 1982-1992

Λοιποί Απολογισμοί

Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ΚΠΣ (2000-2008)
Οικονομικά Στοιχεία Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ 1998
Ερευνητικά Προγράμματα 1996
Κατάλογος Έργων Έρευνας Ανάπτυξης & Παροχής Υπηρεσιών 1990-1994